Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Application Submission para sa "Compliance Fund (2nd at 3rd)

Marso 18, 2021

 

Application Submission para sa "Compliance Fund (2nd at 3rd) upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19", muling tatanggapin mula sa mga tao na hindi nakapag- apply sa nakaraang application period

 

Tatanggap pa ang prepektura ng mga aplikasyon sa loob ng period na naka sulat sa ibaba para makakuha ng 'Compliance Fund'. Ang application na ito ay para sa mga tao na hindi umabot sa itinakdang deadline dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari.

 

Tandaan

 

(1)  Period2021 Marso 19 (Biyernes) 2021 Abril 16 (Biyernes) tatak ng koreo

 

(2)  Para sa mga Katanungan

Gifu Prefecture COVID-19 Compliance Fund Consultation Center (Call Center)

   TEL : 058 -272 - 8192

   Reception Time:  9:00 AM hanggang 17:00 PM

 

Kinakailangan na magsumite ng mga dokumento na nagpapaliwanag ng "mga pangyayari kung bakit hindi nagawa ang aplikasyon sa loob ng deadline".

Ang mga negosyong napagpasyahan ng hindi bigyan ng suporta dahil sa mga kadahilanang tulad ng hindi pagtugon sa conditions ay hindi na eligible sa aplikasyon na ito.