Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Kahilingan sa pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran
 

Mula Pebrero 8 (Lunes) hanggang Marso 7 (Linggo), ang "Kahilingan para sa pagpapaikli ng Business Hours para sa mga restawran" ay mababago tulad ng sumusunod mula Marso 1 (Lunes). Ito ay :

 

【Marso 1 (Lunes) ~ Marso 7 (Linggo)】

・Target: Restawran (nagsisilbi man ng alak o hindi)

・Kahilingan:Pagpapaikli ng business hours hanggang 21:00 (pagsisilbi ng alak hanggang 20:00)

・Compliance Fund  : Makakakuha ng ¥280,000 ang bawat business branch na sumunod sa mga kondisyon para sa buong 7 araw.