Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Extension ng State of Emergency hanggang Marso 7

Ang State of Emergency sa Gifu Prefecture ay extended hanggang Marso 7.