Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Ang "State of Emergency" na inisyu ng Gifu Prefecture ay tatanggalin na sa ika-28 ng Pebrero.

Ang "State of Emergency" na inisyu ng Gifu Prefecture ay matatanggal na sa ika-28 ng Pebrero.