Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
State of Emergency

State of Emergency(Enero 9 ~ Pebrero 7, 2021)

Para sa mga Business Operators,

 

Extension at Pagpapatibay ng "Request sa Pagpapaikli ng Business Hours sa mga Establishments na nagsisilbi ng Alak" 

Business Hours:pinaikli hanggang 20:00

Pagsilbi ng Alak:pinaikli mula 11:00 hanggang 19:00

Extension Period: Enero 12 hanggang Pebrero 7, 2021 (27 days)

Compliance Fund:¥1,080,000

*Magsagawa ng inspeksyon sa pasilidad kung kinakailangan.

 

___***___***___***___***___***______***___***___***___***___***___

Enero 9, 2021

State of Emergency

 

Mahahalagang Bagay na Dapat Gawin ng mga Residente

 

(1) Iwasan ang risky na inuman at kainan

・Anumang oras ng araw o gabi at sa bahay man o sa labas, iwasan:

・Ang pagkain at pag-inom kasama ang mga hindi kapamilya o kasambahay.

・Ang pagkain at pag-inom ng mahabang oras

・Ang pagkain at pag-inom ng alak, at pagsasalita ng malakas

・Pagsasalita ng walang mask, pag-uusap habang kumakain at umiinom, atbp.

 

(2) Iwasan ang hindi kinakailangan at hindi importanteng paglabas (araw man o gabi, lalo na pagkalipas ng 8 ng gabi)

 

(3) Hindi kinakailangan at hindi importanteng pagpunta sa ibang prepektura

・Lalong-lalo na, iwasan pumunta sa Metropolitan area at 3 prepektura na nagpapatupad ng State of Emergency (Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa), at mga prepektura ng Aichi, Osaka, Kyoto at Hyogo.