Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
State of Emergency na nauugnay sa Pagkalat ng COVID-19 ay idineklara sa Prepektura ng Gifu

State of Emergency na nauugnay sa Pagkalat ng COVID-19 ay idineklara sa Prepektura ng Gifu.

Panahon:Enero 14 (Huwebes)  hanggang Pebrero 7 (Linggo)