Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
『Ang Site Ng Suporta Ng Gifu Sa Pag-aaral Ng Wikang Hapon』ay bukas na!

Sa Prepektura ng Gifu ay may mga silid-aralan sa Wikang Hapon na pinapatakbo ng iba't-ibang International Associations at mga Munisipalidad, katulong na rin ang mga bolutaryo sa pangangasiwa nito.

Ang Gifu International Center ay nagbukas ng bagong website "Site ng Suporta ng Gifu sa Pag-aaral ng Wikang Hapon!" Isang website na nagbibigay ng mga impormasyon ukol sa mga silid-aralan ng wikang Hapon.

 

Mangyaring bisitahin ang site, at alamin ang iba't-ibang uri ng mga silid-aralan sa wikang Hapon at kung ano/saan ang malapit sa iyo.

 


https://www.gic.or.jp/nihongo/tl/