Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Tungkol sa Hinihiling na kooperasyon sa Pagpapaikli ng Business Hours batay sa 'Law on Special Measures for New Influenza, etc.' (Revised noong Dec.23)
 

(Abiso mula sa Prepektura ng Gifu)

Tungkol sa Hinihiling na kooperasyon sa Pagpapaikli ng Business Hours batay sa 'Law on Special Measures for New Influenza, etc.'

(Revised Edition, Dec.23)

 

   Habang ang 3rd Wave ng COVID-19 ay nagpapatuloy, ang bilang ng mga infection sa prepektura ay patuloy din na dumarami.

   Alinsunod sa mga pangyayaring ito, upang maiwasan ang karagdagang pagkalat ng impeksyon, hinihiling naming ang inyong kooperasyon dahil ang Gifu Prefecture ay naglabas ng pasya na paikliin ang business operating hours ng mga piling negosyo sa piling lugar alinsunod sa Article 24, Clause 9 of the Law on Special Measures Concerning New Influenza, etc.

 

1   Target na Lugar

    Buong Prepektura ng Gifu (Revised: Disyembre 23)

1 (32 na mga Lungsod at Bayan)

Gifu City, Ogaki, Nakatsugawa, Hashima, Kakamigahara, Mizuho, Tajimi, Seki, Mizunami, Ena, Minokamo, Toki, Kani, Yamagata, Hida, Motosu, Kaizu, Ginan, Kasamatsu, Yoro, Tarui, Sekigahara, Godo, Wanouchi, Anpachi, Kitagata, Sakahogi, Kawabe, Yaotsu, Shirakawa, Higashi Shirakawa at Mitake.

2 (10 Lungsod at Bayan)

Takayama, Mino, Gujo, Gero, Ibigawa, Ono, Ikeda, Tomika, Shichiso, Shirakawa-mura

 

2 Panahon na Hinihiling (Request Period)

Mga Lungsod at Bayan sa 1

  25 days period. Mula Disyembre 18, 2020 (Biyernes) 9:00PM (21:00) hanggang Enero 11, 2021 (Lunes) 12:00 midnight (24:00).

Mga Lungsod at Bayan sa 2 

  18 days period. Mula Disyembre 25, 2020 (Biyernes) 9:00PM (21:00) hanggang Enero 11, 2021 (Lunes) 12:00 midnight (24:00).

 

3 Target na Businesses

Target ang mga business ng kainan o inuman na nagsisilbi ng alak (pati na rin ang mga karaoke at live house na nagsisilbi ng alak).

・Eligible lang ang mga business branches na nag-aalok ng alak at may business permit alinsunod sa "Food Sanitation Law".

*Hindi eligible ang mga take-away & delivery, supermarket o convenience stores na may eat-in space, kitchen cars, atbp.

 

4 Detalye ng Kahilingan

  Pagsara ng business operation mula 9:00 PM hanggang 5:00AM.

 

5 Tungkol sa Sistema Compliance Fund

Sa mga 1 na Lungsod at Bayan: \1,000,000 ang bayad para sa bawat business

Sa mga 2 na Lungsod at Bayan: \720,000 ang bayad para sa bawat business

・Para sa mga branches na nagpaikli ng business hours para sa buong panahon 

※Para sa mga detalye at katanungan (paraan ng aplikasyon, atbp.), mangyaring tingnan dito: (https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/117075.html). (Wikang Hapon lamang)

 

     (Para sa Konsultasyon sa wikang banyaga, tumawag sa Foreign Resident's Consultation Center:  058-263-8066)

 

6 Para sa mga Katanungan

  Mangyaring tingnan dito (  , wikang Hapon lamang) para sa mga katanungan.

  Para sa mga kahilingan at bayarin sa compliance fund, mangyaring makipag-ugnay sa call center sa ibaba.

 

Demand/ Compliance Fund Call Center

TEL: 058-272-8192 (9:00AM~ 17:00PM)

  *Pansamantalang bukas ng weekdays, Sabado, Linggo, at pista opisyal mula Disyembre 15 (Martes).