Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (2nd) Implementation Outline (Revised ng Disyembre23)

Tungkol sa Hinihiling na kooperasyon sa Pagpapaikli ng Business Hours batay sa 'Law on Special Measures for New Influenza, etc.'

(Revised Edition, Dec.23)

 

 

 

1    Mga lugar na Idinagdag

    Takayam-shi, Mino-shi, Gujo-shi, Gero-shi, Ibigawa-cho, Ono-cho, Ikeda-cho, Tomika-cho, Shichiso-cho, Shirakawa-mura

 

 

2   Panahon ng Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours

    Disyembre 25, 2020 (Biyernes) 21:00 hanggang Enero 11, 2021 (Lunes) 24:00

 

 

3   Compliance Fund

   ¥720,000 ang bayad para sa bawat business

 

 

4  Panahon ng Pagtanggap ng Aplikasyon

  Disyembre 25, 2020 (Biyernes) hanggang Enero 26, 2021 (Martes)

Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (2nd)

Implementation Outline (Revised ng Disyembre16)

1. Summary

Upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19, magbibigay ng Compliance Fund sa mga negosyo na nakikipagtulungan sa kahilingan na pagpapaikli ng business hours sa buong panahon na hinihiling ng Prepektura.

 

2. Halaga

\1,000,000 bawat business branch

 

3. Mga Kailangan sa Aplikasyon

Mga tumutugon sa lahat ng sumusunod na criteria.

  • Target ang mga business ng kainan o inuman na nagsisilbi ng alak (pati na rin ang mga karaoke at live house na nagsisilbi ng alak).

※Eligible lang ang mga business na nag-aalok ng alak at may business permit alinsunod sa "Food Sanitation Law". Hindi eligible ang mga take-away & delivery, supermarket o convenience stores na may eat-in space, kitchen cars, atbp.

※Target na lugar ng kahilingan para sa pagpapaikli ng business hours sa Gifu prefecture ang: buong lungsod ng Gifu, Ogaki, Tajimi, Seki, Nakatsugawa, Mizunami, Hashima, Ena, Minokamo, Toki, Kakamigahara, Kani, Yamagata, Mizuho, Hida, Motosu, Kaizu, Ginan; buong bayan ng Kasamatsu, Yoro, Tarui, Sekigahara, Godo, Wanouchi, Anpachi, Kitagata, Sakahogi, Kawabe, Yaotsu, Shirakawa, Higashi Shirakawa at Mitake. (*updated na mga lugar noong Disyembre 16)

※Ang business ay dapat nago-operate bago pa humingi ang Gifu Prefectural Government na paikliin ang business hours ng negosyo (nitong Disyembre 18, Biyernes), at ang sitwasyon ng negosyo ay hindi kahinahinala.

  • Ang business ay lubusang sumusunod sa kahilingan ng prepektura na paikliin ang business hours (mula 21:00 ng Biyernes, Disyembre 18, 2020 hanggang 24:00 ng Lunes, Enero 11, 2021).

 ※Ang "lubusang sumusunod" ay tumutukoy sa mga business branches ng target areas na sumusunod sa pagikli ng business hours sa buong panahon na nakasaad sa itaas. Maliban dito, ang mga target businesses na nagsuspinde ng negosyo buong araw sa nakasaad na panahon ay eligible din.

 ※ Ang "kahilingan na paikliin ang business hours" ay tumutukoy sa pagsara ng negosyo mula 9:00PM ng gabi hanggang 5:00AM ng umaga.

  • Sa kaso ng mga kainan at inuman na may entertainment, karaoke, at live house, kailangan gumawa at nagsumite ng Infection Prevention Measures Manual na nakumpirma.
  • Walang sinuman sa mga namamahala ng negosyo ay miyembro/ konektado sa criminal gang/ organization (boryokudan).

 

4. Paraan ng Aplikasyon

(1) Panahon ng Pagtanggap ng Aplikasyon

2020 Disyembre 18 (Biyernes) ~ 2021 Enero 26 (Martes)

(2) Paraan ng Aplikasyon

Koreo lamang ※Huwag mag-apply ng personal.

(3) Mga dokumento na kinakailangan para sa aplikasyon (plano pa lamang)

Fill-upan ang "Compliance Fund Application" form (para sa mga korporasyon, isulat din ang "Corporate Number") at ilakip ang mga sumusunod na dokumento.

※Ang mga detalye at format ng mga dokumentong kinakailangan sa aplikasyon ay iu-upload sa website ng prepektura nitong Disyembre 18 (Biyernes).

(4) Pagbigay ng Compliance Fund

Pagkatapos ng hinihiling na panahon ng kooperasyon, kaagad na magsisimula ang 

pagbibigay ng fund sa mga kumpirmadong aplikasyon.

 

5. Para sa mga Katanungan

Demand/ Compliance Fund Call Center

TEL: 058-272-8192 (9:00AM~ 17:00PM)

※Pansamantalang bukas ng weekdays, Sabado, Linggo, at pista opisyal mula Disyembre 15 (Martes)

Para sa mga madalas itanong (FAQ, QA), i-click dito ( , wikang Hapon lamang)