Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Anunsyo ng Pista Opisyal sa Disyembre at Bagong Taon
Ang Pista Opisyal ng Center ay ayon sa mga sumusunod :

Disyembre 29, 2020 (Martes)  hanggang  Enero 3, 2021 (Linggo)


Sa panahong ito, tumatanggap lamang kami ng mga konsulta tungkol sa
COVID-19 at iko-konekta sa Public Health Centers.

Para sa iba pang mga konsulta : Mangyaring tawagan kami sa pagitan ng 9:30 at 16:30 sa bukas na araw.

Bilang Karagdagan Kami ay magsisimulang magbigay ng aming serbisyo sa 

 

 Enero 4, 2021 (Lunes)