Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
【LIBRE】Magkakaroon kami ng Konsultasyon ng Plano sa Buhay (Online) para sa mga dayuhan na naninirahan sa Prepektura ng Gifu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sa mga dayuhan na naninirahan sa Prepektura na Gifu

Konsultasyon ng Plano sa Buhay(Online)ay gaganapin

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


Sa Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Prepektura ng Gifu, Ay magkakaroon ng pribadong konsultasyon para mga dayuhang nais malaman ang tungkol sa mga gastusin sa edukasyon ng kanilang mga anak, kailangang pera para sa pamumuhay, pananalapi sa sambahayan, atbp. Gaganapin sa pamamagitan ng Zoom online. Magbibigay ang mga dalubhasa ng madaling maunawaan na payo sa mga nag-aalala tungkol sa kanilang buhay ng dahil sa pagkawala ng kita dahil sa pag-iwan o kawalan ng trabaho, o nais na talakayin tungkol sa kinakailangang gastusin sa pagpapa-aral ng kanilang mga anak.

Magkakaroon ng dalawang grupo lamang bawat buwan, at magiging batayan ay sa mau-unang darating. Kung nais mong kumunsulta, mangyaring mag-apply sa lalong madaling panahon.


Petsa :Disyembre 2, 2020 (Miyerkoles) ~ Marso 3, 2021 (Miyerkoles)

              ①    10:00 ~ 10:50 o ②11:00 ~ 11:50


Lugar: Online (Zoom)

 

Limita : 2 grupo buwanan (sa mauuna) 


Para sa : Dayuhang Taga-pangalaga atbp., Dayuhang mamamayan ng Prepektura ng Gifu


Kabayaran : LIBRE

     

Tanggapan: Magpatala sa email na nakasaad sa ibaba o flyer.

 

   TEL 058-214-7700 

   E-mail:gic@gic.or.jp  
  

 chirashi_lifeplan_t.png