Nangungunang Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Konsultasyon para sa mga Dayuhan ukol sa Problema sa LaborPara sa mga dayuhang naninirahan sa prepektura, ang isang kasangguni sa social insurance ay magbibigay ng konsultasyon tungkol sa pagreretiro / pagpapaalis, mga problema sa suweldo, leave, atbp.


flyer PDFダウンロードボタン
Tagalog Labor.png