Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Infection Alert QR System


   Ang Gifu Infection Alert QR System ay isang sistema na nagpapadala ng agarang alerto sa mga taong nagrehistro ng kanilang email address sa isang pasilidad, sa pagkakataong mayroong taong nag-positibo sa COVID-19 na bumisita sa parehong pasilidad sa loob ng parehong araw.

 

Sa entrance ng mga pasilidad, i-scan ang QR code at i-rehistro (register) ang inyong email address.


 

〇Paano mag-rehistroPDFダウンロードボタン
1.png