Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Mayo 14, State of Emergency ay Ibinaba na!

Ang State of Emergency idineklara ay ibinaba na ng Gifu Prefecture noong Mayo 14.