Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon sa Special Fixed-Sum Cash Benefit

Impormasyon sa  Special Fixed-Sum Cash Benefit (galing sa Ministry of Internal Affairs)

 

PDFダウンロードボタン   

 

 

Special Fixed-Sum Cash Benefit sa 12 Wika 

 

 

Sample ng Application Form na may ekplenasyon saWikang Tagalog:

 

pdf. 1  PDFダウンロードボタン 

  

pdf. 2  PDFダウンロードボタン           

 

Special Fixed-Sum Cash Benefit.jpg

Special Fixed-Sum Cash Benefit 2.jpg