Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon ng Bakasyon

 

 

 

Ang Gifu International Center ay sarado sa mga sumusunod na petsa :

Abril 29 (Miyerkoles), Mayo 2 (Sabado) hanggang Mayo 6 (Miyerkoles)

 

Sa panahong ito, tatanggap lamang ng mga konsultasyon na may kaugnayan sa COVID-19 na ikokonekta sa mga Public Health Centers.

 

Para sa iba pang mga konsultasyon, mangyaring tumawag mula 9:00 hanggang 18:00 sa araw ng pagbubukas.

 

Numero ng Telepono : 058 - 263 - 8066