Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Extension ng State of Emergency hanggang Mayo 31

Ang kasalukuyang State of Emergency sa Gifu Prefecture ay pinalawig hanggang Mayo 31.