Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Sisimulan ang Konsultasyon sa Skype

Sisimulan ang Konsultasyon sa Skype !


   Sa GIC, sisimulan tanggapin ang mga konsulta sa pamamagitan ng Skype (video call) upang ang mga dayuhan na nakatira sa Japan ay malayang makakakunsulta sa mga pang araw-araw na problema sa buhay sa wikang banyaga. Isang counselor na kayang magsalita ng wikang banyaga ang tutugon sa inyo sa pamamagitan ng Skype (video call) at chat (text).

※Ang mga tawag sa pagitan ng Skype ay LIBRE, ngunit maaaring may singgil ang data.

 

Simula ng operasyon: Mayo 1, 2020 (Biyernes)

 

Wika

Account name

Araw

Oras

English

GIC ENG

 Lunes at Miyerkoles 

10:00~12:00

13:00~16:00

Portuguese

GIC POR

 Martes at Huwebes

Tagalog

GIC TAG

Miyerkoles at Biyernes

Vietnamese

GIC VIET

 Martes at Huwebes