Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Para sa mga Dayuhang Nagtatrabaho sa Isang Kumpanya

Bagong impormasyon sa COVID-19

 

Kahit na lumalala ang lagay ng kumpanya dahil sa COVID-19, hindi pinapayagang tratuhin nang mas mababa kaysa sa mga Hapon ang mga dayuhang manggagawa dahil lamang sa pagiging dayuhan nito.

 

Dapat magkaroon ng kamalayan sa mga sumusunod.

 

 

Click ang link upang malaman ang mga karapatan bilang manggagawa. 

 

 

Tagalog