Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon tungkol sa Coronavirus Infection ③

Impormasyon tungkol sa Coronavirus Infection ③

Ang COVID-19 ay mabilis na kumakalat sa buong mundo, at maraming mga infected na tao ang naiulat sa Japan. Nakumpirma noong Pebrero 26, ang mga positibong pasyenteng infected ng COVID19 sa Prepektura ng Gifu. Dahil dito, mangyaring kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 at magsikap upang maiwasan ang pagkahawa. Kung nilalagnat o inuubo at hirap sa paghinga na nagpapatuloy ng mahabang panahon, mangyaring makipag-ugnay sa Consultation Desk sa ibaba bago kumunsulta sa isang Medical Institution.

Para sa mga Residenteg Mamamayan ng Gifu, i-click ang   PDFダウンロードボタン


■ Tungkol sa Consultation Desks, , pagsusuri, sistema ng paggamot sa Gifu

■  Tungkol sa mga pang araw-araw na gamit 

    Sa pagkalat ng COVID-19, nagaganap ang "panic buying" dahil sa maling impormasyon na kumakalat sa SNS, atbp. tulad ng "mauubusan ng tissue, toilet paper, atbp." sa prepektura. Karamihan sa mga produkto ay gawa sa Japan at hindi kakapusin ang mga ito. Hinihiling sa mga mamamayan na kumilos nang mahinahon at huwag maniwala sa mga impormasyon na walang batayan tulad ng mga haka-haka.

 

Ang mga pagbabago sa mga Prefectural Cultural Facilities (pagsuspinde ng ilan)

pati na rin ng ilang mga Sports  Facilities