Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Extension ng Oras ng mga Consultation Counters sa Wikang Banyaga ukol sa COVID-19

     Mula 2020 Marso 16, ang oras ng pagtanggap ng mga konsultasyon ng dayuhang wika ukol sa COVID-19 ay pinahaba.


PDFダウンロードボタン 


(タ)  開所時間延長について.png