Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon tungkol sa Coronavirus Infection ②

 

Impormasyon tungkol sa Coronavirus Infection 

 

 

  I-click dito para sa mga katangian ng bagong nakakahawang sakit na coronavirus, mga hakbang sa pag-iwas, at listahan ng mga Consultation Centers kung saan maaaring kumunsulta.

 

 

PDFダウンロードボタン                          

 1.jpg

2.jpg