Lớp tiếng Nhật thứ 7 - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp tiếng Nhật thứ 7

NPO Houjin Kani Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Đi đến trang Web

Trung tâm Kani shi Tabunka Kyousei Frevia center
Kani shi Shimoedo 1185-7
(từ ga Meitetsu Hiromi Shinkani đi bộ 3 phút
ga JR Taitasen Kani đi bộ 3 phút)
có chỗ đỗ xe ( miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

①Lớp học tiếng Nhật cần thiết trong đời sống, tập trung trong giao tiếp, đối thoại
②Lớp học chữ viết ( Hiragana, Katakana, Kanji)

Ngày / giờ

thứ 7
(19:00~20:30) 

Học phí vv..

100yên/buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Đọc viết

Đối tượng Trình độ

Nhận tất cả học viên

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!