Lớp tiếng Nhật MIEA ●thứ 7 - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp tiếng Nhật MIEA ●thứ 7

NPO Houjin
Minokamo Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0574-28-3822

メールアドレス

office@miea-jp.com

Đi đến trang Web

Minokamo Shiyakusho Eki Minami Bunshitsu
Minokamo shi Otacho 1752-1 tầng 1 tòa nhà Noritake
từ ga JR Mino Otacho đi bộ 5 phút
※cả 2 lớp đều có chỗ để xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Các bạn sẽ vừa nói chuyện thoải mái với nhân viên hỗ trợ, vừa học giao tiếp tiếng Nhật. Cùng học theo nhóm nhỏ hoặc hoạt động theo lớp.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Ưu tiên người sinh sống và làm việc tại thành phố Minokamo, Kawabe-chou, Tomika-chou.

Học kỳ

1 kỳ học 3 tháng
①tháng4~7
②tháng8~11
③tháng12~3

Ngày / giờ

Thứ 7
(10:00~11:30)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(3~5 nhóm)

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~Trung cấp

パンフレット

Tờ rơi về khóa học tiếng Nhật năm 2022

Giới thiệu hoạt động

Hiệp hội luôn nỗ lực cho hoạt động chung sống đa văn hóa của địa phương và hoạt động giao lưu quốc tế của thành phố Minokamo.

Lời nhắn

Hiệp hội xây dựng nơi vui vẻ học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài cùng nhân viên hỗ trợ người Nhật. Nếu bạn muốn nói chuyện thật nhiều bằng tiếng Nhật hãy tham gia cùng chúng tôi.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Có tiền phí cảm ơn
Cần đăng ký là tình nguyện viên
Hãy liên hệ trước