Phòng tự học tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Phòng tự học tiếng Nhật

Thành phố Gifu (Liên hệ: Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Gifu)

電話番号058-263-1741

メールアドレス

gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp

Tầng 1 Mina no Mori Gifu Media Cosmos, “Waiwai sa-kuru” (ワイワイサークル)
Gifu shi Tsukasamachi 40-5
(cách điểm đỗ Gifu bus Media Cosmos mae 2 phút)
có chỗ đỗ xe(có phí※được miễn phí 2 tiếng đầu)

Giới thiệu về lớp học

Là nơi tự học dành cho người nước ngoài. Xin tự mang dụng cụ học tập đến.Có giáo viên tiếng Nhật tại lớp. Những bạn muốn hỏi giáo viên về những vấn đề còn thắc mắc khi học JLPT hay các bạn muốn bắt đầu học từ Hiragana có thể tham gia. Khuyến khích các bạn muốn theo học tại trường lớp nhưng không có thời gian hoặc những bạn muốn học một cách tập trung tham gia. Mời các bạn tham gia lớp học với tình thần thoải mái!

Ngày / giờ

Thứ năm hàng tuần từ 18:00~20:00
Tuyển sinh liên tục, thứ 7 (thời gian không cố định)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Đối tượng Trình độ

Không giới hạn

パンフレット

Tờ rơi về Phòng tự học tiếng Nhật

Giới thiệu về tổ chức và hoạt động chính

Là tổ chức thực hiện công việc xây dựng địa phương trong đa văn hóa, thúc đẩy hoạt động giao lưu quốc tế của thành phố Gifu. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức Câu lạc bộ nói tiếng Nhật, lớp hỗ trợ việc học cho trẻ em người nước ngoài,v.v.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên