Câu lạc bộ tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Câu lạc bộ tiếng Nhật

Thành phố Gifu (Liên hệ: Hiệp hôi Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu)

電話番号058-263-1741

メールアドレス

gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp

Đi đến trang Web

Tầng 1 Mina no Mori Gifu Media Cosmos, “Waiwai sa-kuru” (ワイワイサークル)
Gifu shi Tsukasamachi 40-5
(cách điểm đỗ Gifu bus Media Cosmos mae 2 phút)
có chỗ đỗ xe(có phí※được miễn phí 2 tiếng đầu)

 

Giới thiệu về lớp học

Giao lưu giữa người Nhật và người nước ngoài sử dụng tiếng Nhật tương ứng với sự thông hiểu của đối tượng giao tiếp. (※Không phải là lớp học tiếng Nhật). Mỗi tuần sẽ cùng nhau trò chuyện theo nhóm khoảng từ 3-4 người về một đề tài cụ thể. Người nước ngoài và người Nhật không tham gia với tư cách là “người học” và ” tình nguyện viên tiếng Nhật” mà tất cả đều là người tham gia.

Học kỳ

 

Ngày / giờ

Chủ nhật tuần thứ 2 và thứ 4 (11:15~ 12:00)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Giao lưu văn hoá

Giới thiệu về tổ chức và các hoạt động chính

Chúng tôi là tổ chức đang thực hiện việc xây dựng địa phương dựa trên việc thúc đẩy hoạt động giao lưu quốc tế, đa văn hóa  của thành phố Gifu.

Lời nhắn

Câu lạc bộ tiếng Nhật là nơi để những người Nhật và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương có thể tìm hiểu về con người và văn hóa của nhau, không phân biệt quốc tịch, độ tuổi,… Đồng thời, đây cũng là nơi cùng trò chuyện bằng tiếng Nhật tương ứng với sự thông hiểu của đối tượng giao tiếp. Quý vị người nước ngoài không tự tin vào tiếng Nhật và người Nhật lo lắng vì không thể nói tiếng nước ngoài xin một lần thử ghé vào. Chúng tôi mong đợi sự tham gia của quý vị!

Tờ rơi

Tờ rơi về câu lạc bộ tiếng Nhật

Tuyển người tham gia

Đang tuyển người tham gia

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên