Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Class

Shirakawa Town International Friendship Association
(Japanese Volunteer Group)
※Shirakawa-cho Planning Division

電話番号0574-72-1311 内線ないせん232

メールアドレス

kikaku@town.shirakawa.lg.jp

Shirakawa Town Chomin Kaikan
1645-1 Kawamata, Shirakawa-cho (10 minutong paglalakad galing sa JR Shirakawa-guchi Station)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Pagsuporta sa mga dayuhang residente na naninirahan sa Shirakawa-cho upang matuto ng kinakailangang wikang Hapon sa paninirahan sa lugar.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga naninirahan sa bayan ng Shirakawa

Araw / Oras

Maaaring pag-usapan

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula, baguhan

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Hindi