Lớp học tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật

Hiệp hội quốc tế hữu hảo Shirakawa cho
(Hội tình nguyện viên tiếng Nhật)
 ※phòng kế hoạch Shirakawa cho

電話番号0574-72-1311 số máy nội bộ 232

メールアドレス

kikaku@town.shirakawa.lg.jp

Shirakawa Chou Chominkaikan
Shirakawa cho Kawamata 1645-1
(JR Shirakawaguchi đi bộ 10 phút)
có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Triển khai lớp học tiếng Nhật 1 kèm 1 để có đủ năng lực giao tiếp tốt với người Nhật bản địa. Ngoài ra, có các lớp giao lưu văn hoá (lớp nấu ăn.v.v). Hỗ trợ học viên để có được năng lực tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

đang sống tại Shirakawa cho

Ngày / giờ

Cần trao đổi

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết

Đối tượng Trình độ

Nhập môn・người mới học

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Không có tình nguyện viên