Japanese Volunteer Circle - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Volunteer Circle

Seki Japanese Language Volunteer Circle
(palakad ng Seki International Relations Association
※sa loob ng Seki City Residents’ Cooperation Division)

電話番号0575-23-7711

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Wakakusa Plaza Gakushu Joho Hall
2-1 Wakakusa Dori, Seki-shi
(10 minutong paglalakad galing sa Seki-Shiyakushomae Station (Nagaragawa Railway), o sumakay ng bus ng lungsod papunta sa Wakakusa Plaza bus stop)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Depende sa antas at layunin ang pagtuturo na gagawin, one-on-one o kaya ay sa maliit na grupo.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Seki

Panahon

①Mayo – Hulyo
②Setyembre – Nobyembre
③Enero – Marso
(mga 10 lessons sa bawat term)

Araw / Oras

Miyerkules
19:30 – 21:00 

Mga Bayad atbp

Bayad sa kurso:
¥1,000 kada term

Pagpapalista / Enrollment

12 grupo

Uri ng Klase

Maliit na grupo(12 grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Baguhan hanggang intermediya

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!