Easy Japanese class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Easy Japanese class

Shirotori International Exchange Association

電話番号0575-82-3111

Sa opisyal na homepage

〒501-5112
 359-26 Shirotori, Shirotori-cho, Gujo City
    Shirotori Fureai Souzoukan

    5 minutong paglalakad mula sa Mino Shirotori Station sa Nagaragawa Railway

Format ng Silid-aralan

Ang layunin ng kursong ito ay pahusayin ang mga kasanayan sa pakikipag-usap at pagpapahayag gamit ang simpleng Japanese, na may mga tema tulad ng pagluluto, pagdiriwang o festival, at buhay sa Japan.
※ Hindi namin sinusuportahan ang paghahanda ng Japanese Language Proficiency Test.

Panahon

bandang Setyembre hanggang Nobyembre

Mga Bayad atbp

LIBRE

Uri ng Klase

Classroom-style

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Cultural Exchange/At iba pa

Antas ng Klase

para sa mga Magsisimula
Hindi Limitado

Introduksyon ng Aktibidad

Batay sa pagkakaunawaan at pagkakaibigan sa pagitan ng mga mamamayan ng Gujo at mga dayuhan, isulong ang mutuwal na pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagpapalitan sa edukasyon, kultura, industriya, atbp., sa gayon ay nag-aambag sa pandaigdigang mabuting kalooban at nag-aambag sa pandaigdigang kapayapaan at kapakanan ng sangkatauhan..

Mensahe

Matututuhan mo ang mga salita sa pakikipag-usap na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay, na tumutuon sa mga pagkakaiba sa kultura tulad ng pagluluto, pagdiriwang, at sayaw. Kung gustong magsanay sa pagsasalita, sabay-sabay tayong magsaya at matutong magsalita!

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Nangangalap ng mga tagasuporta sa pag-aaral (mga boluntaryo)