Regional Japanese class “Mizunami Nihongo de Atsumarumai” (Sue Community Center) - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Regional Japanese class “Mizunami Nihongo de Atsumarumai” (Sue Community Center)

Mizunami-shi Mizunami Mirai-bu Shōgai Gakushū Department

電話番号0572-68-5281

メールアドレス

kyousha@city.mizunami.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Sue Community Center
405-1 Mashizume Sue cho Mizunami City

Format ng Silid-aralan

Sa klase ng wikang Hapon na ito, ang mga dayuhan at mga Japanese na nakatira sa parehong lugar ay nakikipag-ugnayan sa isa’t isa at natututo ng “Easy Japanese” na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay at kung paano makipag-communicate.

Target / Pamantayan sa Paglahok

16 taong gulang pataas

Panahon

walang Semester system

Araw / Oras

Kasalukuyang inaayos

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

panahon ng Event

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Cultural Exchange

Antas ng Klase

★Magsisimula

Introduksyon ng Grupo

Ang Mizunami City Board of Education ay nagtataglay ng iba’t ibang kurso sa General Cultural Center, mula sa mga klase sa paghulma ng palayok at mga hands-on na kurso tulad ng paggawa ng mga coaster gamit ang mga mosaic tile, hanggang sa mga lektura sa silid-aralan tungkol sa mga hakbang sa pag-iwas sa kalamidad at pag-aayos at pag-iimbak. Nagbibigay rin kami ng iba’t ibang kurso at nagbibigay ng mga pagkakataon sa pag-aaral para sa mga lokal na residente.

Mensahe

[Para sa mga Dayuhang Mag-aaral]
Naghahanap kami ng mga taong nagkakaproblema sa pagsasalita ng Japanese, mga gustong matuto ng wikang Japanese na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay, at mga gustong makipag-usap sa mga lokal na tao. Halika at samahan kami!

※Kung ikaw ay isang dayuhan na pamilyar sa wikang Japanese, mangyaring sumali sa amin bilang isang supporter sa pag-aaral.

[Volunteer (supporter sa pag-aaral)]

Okay lang kung hindi marunong magsalita ng wikang banyaga. Kung gustong makipagkaibigan sa mga dayuhan, magkaroon ng interes sa kulturang banyaga, o gustong makipag-usap sa mga dayuhan, mangyaring sumali sa amin.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Learning supporter (volunteer)