Japanese Language Class para sa mga Dayuhan - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Language Class para sa mga Dayuhan

Gujo Hachiman International Friendship Association

電話番号0575-67-1121

Sa opisyal na homepage

Gujo City Sogo Bunka Center
207-1 Shimadani, Hachiman, Gujo-shi
(Katabi ng Gujo City Hall)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Itinugma sa antas ng kasapi sa pangkalahatang 5 beses na silid-aralan sa wikang Hapon.
Pagkatapos ng klase ay may exchange meeting (pagtitipon).

Panahon

Bandang Oktubre hanggang Nobyembre

Araw / Oras

Inaayos pa

Mga Bayad atbp

Bayad:
¥1,000

Pagpapalista / Enrollment

Setyembre
(posible ring sumali sa gitna ng isang term)

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!