Gero City Japanese Communication Salon - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Gero City Japanese Communication Salon

Gero City Regional Development Division

電話番号0576-23-3777

メールアドレス

gco000010@city.gero.lg.jp

① Shimohara Community Center (sa loob ng Kanayama Promotion Office)
    600-8 Ofunato, Kanayama-cho, Gero City
    10 minutong lakad mula sa JR Kanayama Station
② Gero Civic Center
    801-10 Mori, Gero City
    15 minutong lakad mula sa JR Gero Station
③ Gero Fureai Center
    922-6 Mori, Gero City
    15 minutong lakad mula sa JR Gero Station
④ Seiun Kaikan 1166-8 Hagiwara,
    Hagiwara-cho, Gero City
    15 minutong lakad mula sa JR Hagiwara Station
⑤ Agricultural Center 1856 Hagiwara,
    Hagiwara-cho, Gero City,
    10 lakad mula sa JR Hagiwara Station

Format ng Silid-aralan

Ang mga Japanese language exchange salon ay gaganapin sa mga lugar ng Hagiwara, Gero, at Kanayama para sa mga dayuhang nakatira sa Gero City na makipag-ugnayan sa wikang Hapon.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Hindi Limitado

Panahon

hindi sumusunod sa Semeter System

Araw / Oras

Isang beses
① Oktubre 1 (Linggo) 10:00-11:30 [Shimohara Community Center]
② Oktubre 22 (Linggo) 10:00-11:30 [Gero Civic Center]
③Oktubre 29 (Linggo) 10:00-11:30 [Nebula Hall]
2nd time
④Nobyembre 12 (Linggo) 10:00-11:30 [Shimohara Community Center]
⑤Nobyembre 19 (Linggo) 10:00-11:30 [Gero Fureai Center]
⑥Nobyembre 23 (Holiday) [Nebula Hall]
⑦Linggo, ika-26 ng Nobyembre 10:00-11:30 [Nebula Hall]
ika-3
⑧Disyembre 3 (Linggo) 10:00-11:30 [Shimohara Community Center]
⑨Disyembre 10 (Linggo) 10:00-11:30 [Gero Civic Center]
⑩Linggo, ika-17 ng Disyembre 10:00-11:30 [Agricultural Center]
Bilang karagdagan sa nabanggit, nakatakdang isagawa ng tatlong beses tuwing weekdays sa lugar ng Gero mula Oktubre hanggang Disyembre.

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

kahit anong oras

※Magsasara ang recruitment kapag naabot na ang kapasidad.

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Antas ng Klase

Hindi Limitado

Japanese Partner Flyer 1

Japanese Partner Flyer 2

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Kinakailangan ang konsultasyon

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Mga tagasuporta sa pag-aaral (boluntaryo)
※ Sa mga maaaring makakadalo sa lahat ng petsa sa unang semestre.
Mangyaring mag-apply gamit ang ibinigay na paraan sa loob ng panahon ng aplikasyon. Pakitandaan na kung naabot na ang kapasidad, maaaring hindi ka makasali.