Gero City Japanese Communication Salon - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Gero City Japanese Communication Salon

Gero City Regional Development Division

電話番号0576-23-3777

メールアドレス

gco000010@city.gero.lg.jp

① Shimohara Shiminkaikan
801-10 Mori, Gero-shi. 15minuto lalakarin galing sa JR Gero Station.

② Hagiwara Seiun Kaikan, Noji Center
1166-8 Hagiwara, Hagiwara-cho, Gero-shi. 15minuto lalakarin galing sa JR Hagiwara Station.

③ Kanayama Shimohara Kouminkan
(Sa loob ng Kanayama Promotion Office)
600-8 Ofunato, Kanayama-cho, Gero-shi. 10minuto lalakarin galing sa JR Kanayama Statio

Format ng Silid-aralan

Nag oorganisa kami ng Japanese Exchange Salons sa Yabuhara area, Gero area at Kanayama area para magkaroon ng pagkakataon ang mga dayuhang residente ng Gero City na makipag ugnayan sa iba sa wikang Hapon.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Hindi Limitado

Panahon

hindi sumusunod sa Semeter System

Araw / Oras

Lahat 10:00-12:00

Gero Shiminkaikan
①2nd Junio (Linggo)
②9th Junio (Linggo)
③23rd Junio (Linggo)
④30th Junio (Linggo)

Hagiwara Seiun Kaikan, Noji Center
①1st Septiembre (Linggo)
②8th Septiembre (Linggo)
③29th Septiembre (Linggo)
④6th Octubre (Linggo)

Kanayama Shimohara Kouminkan (2025)
①26th Enero (Linggo)
②2nd Febrero (Linggo)
③9th Febrero (Linggo)
④23rd Febrero (Linggo)

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

kahit anong oras

※Magsasara ang recruitment kapag naabot na ang kapasidad.

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Antas ng Klase

Hindi Limitado

Japanese Partner Flyer 1

flyers 2023

Japanese Partner Flyer 2

flyers 2023

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Kinakailangan ang konsultasyon

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Mga tagasuporta sa pag-aaral (boluntaryo)
※ Sa mga maaaring makakadalo sa lahat ng petsa sa unang semestre.
Mangyaring mag-apply gamit ang ibinigay na paraan sa loob ng panahon ng aplikasyon. Pakitandaan na kung naabot na ang kapasidad, maaaring hindi ka makasali.