Gero City Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Gero City Japanese Class

Gero City Regional Development Division

電話番号0576233777

メールアドレス

gco000010@city.gero.lg.jp

Gero Civic Center
801-10 Mori, Gero City
JR Gero Station 15 minutong lakad

Format ng Silid-aralan

Mga klase sa wikang Hapon para sa mga dayuhang naninirahan sa lungsod.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Hindi Limitado

Panahon

hindi sumusunod sa Semeter System

Araw / Oras

Martes
10:30~12:00

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

kahit anong oras

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Hindi Limitado

Flyer

Flyers 2023

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Mga tagasuporta sa pag-aaral (boluntaryo)
※ Hangga’t maaari ay makakadalo sa lahat ng petsa sa unang semestre.