Home > Thông báo
Thông báo
  Ngày đăng
Thông báo về lịch nghỉ lễ của trung tâm 2020/04/27
Thông báo về [ Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh Gifu ] 2020/04/27
Về việc [ Quỹ tiền hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh Gifu ] 2020/04/24
Thông báo về [ Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh Gifu ] (tên tạm gọi) 2020/04/20
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 4 của tỉnh Gifu」 2020/04/01
Hỗ trợ và đăng tải thông tin mới nhất liên quan đến Covid-19 qua ứng dụng điện thoại LINE 2020/03/25
Thông tin liên quan đến bệnh lây nhiễm do virus Corona chủng mới ③ 2020/03/25
Thông tin cảnh báo mới về Covid 19 2020/03/18
Gửi đến người lao động nước ngoài đang làm việc tại các công ty (Thông tin về Covid 19) 2020/03/18
Thông báo về việc kéo dài thời gian làm việc cửa sổ trao đổi bằng tiêng nước ngoài do Covid 19 2020/03/16
Phòng Chống Lây Nhiễm Tập Thể COVID-19 2020/03/04
Thông tin về tình hình nhiễm COVID 19 của tỉnh Gifu 2020/03/04
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 3 của tỉnh Gifu」 2020/03/03
Thông báo khẩn về tình trạng lây nhiễm do virus Corona chủng mới ② 2020/02/20
Thông báo khẩn về tình trạng lây nhiễm do virus Corona chủng mới ① 2020/02/19
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 2 của tỉnh Gifu」 2020/02/04
Thông tin mới nhất về virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi 2020/01/29
Thông báo liên quan đến mọi thắc mắc trao đổi về chủng viêm phổi mới Virus Corona 2020/01/28
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 1 của tỉnh Gifu」 2020/01/06
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 12 của tỉnh Gifu」 2019/12/02