Home > Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Trang web thông tin về cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng

Thông báo thông tin hữu ích trong đời sống dành cho người nước ngoài.

 

アイコン 日本語 Tiếng Nhật  アイコン 英語 Tiếng Anh アイコン ポルトガル語  Tiêng Portuguese  アイコン 中国語 Tiếng Trung   アイコン タガログ語 Tiếng Tagalog アイコン 韓国語 Tiếng Hàn  アイコン スペイン語 Tiếng Tây Ban Nha

 

 

1. Tiếp nhận tư vấn về những khó khăn trong cuộc sống 

・Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài sống ở tỉnh Gifu

外国人相談センターアイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン ベトナム.png

và ngôn ngữ khác trên tổng số 15 ngôn ngữ
  Giúp tư vấn những vấn đề khó khăn gặp phải trong cuộc sống.

2. Thông tin hữu ích khi gặp thiên tai

・Cổng thông tin phòng chống thiên tai tổng hợp tỉnh Gifu 

   岐阜県総合防災ポータルアイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン ベトナム.png

và ngôn ngữ khác trên tổng số 12 ngôn ngữ

   Thông tin phòng chống thiên tai trong tỉnh Gifu

・Thông tin phòng chống thiên tai trên sông ngòi tỉnh Gifu

    岐阜県川の防災情報アイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語

   Thông tin phòng chống thiên tai trên sông ngòi trong tỉnh Gifu

・Tờ rơi nâng cao kiến thức về phòng chống thiên tai

  PDFダウンロードボタン


アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン ベトナム.png
 

   Những điều cần làm khi thiên tai xảy ra

・Thông tin khí tượng phòng chống thiên tai (Cơ quan khí tượng)

   防災気象情報(気象庁)アイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語

 Thông tin khí tượng, động đất, bão, núi lửa,...

3. Thông tin hữu ích khi bị bệnh hoặc bị thương

・Cổng thông tin trung tâm y tế Gifu

   ぎふ医療施設ポータルアイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語

   Thông tin cơ quan y tế trong tỉnh Gifu

・Phiếu chẩn đoán y tế đa ngôn ngữ (Tổ chức giao lưu quốc tế Kanagawa)

多言語医療問診票(かながわ国際交流財団)アイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 và ngôn ngữ khác trên tổng số 18 ngôn ngữ
 Giúp giải thích với bác sĩ tại bệnh viện tình trạng bệnh hoặc thương tích.

・ Sổ tay y tế (Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki)

メディカルハンドブック(茨城県国際交流協会)

アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語  và ngôn ngữ khác trên tổng số 8 ngôn ngữ
   Phiếu điền thông tin y tế dưới dạng đánh dấu các lựa chọn. Sổ tay truyền tải tình trạng các bộ phận của cơ thể dưới dạng đánh dấu lựa chọn.

・Tiêm chủng dự phòng phiên bản tiếng nước ngoài và sức khỏe của trẻ em (Trung tâm nghiên cứu tiêm chủng)
外国語版予防接種と子どもの健康アイコン 外部リンク
アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語 và ngôn ngữ khác trên tổng số 14 ngôn ngữ

   Giải thích về nội dung tiêm chủng dự phòng

・Kênh điện thoại Sự sống- Tokyo- tiếng Anh

東京英語いのちの電話アイコン 外部リンク

アイコン 英語
   Kênh điện thoại tư vấn tâm lý

4. Thông tin hữu ích trong cuộc sống

・Văn bản an toàn giao thông dành cho người nước ngoài

外国人向け交通安全テキストアイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン ベトナム.png    
   Văn bản học về quy định giao thông

 

・Thông tin cuộc sống đa ngôn ngữ (Hiệp hội quốc tế hóa địa phương)

多言語生活情報(自治体国際化協会)アイコン 外部リンク

アイコン 日本語アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 và ngôn ngữ khác trên tổng số 15 ngôn ngữ
Có thể tải Sách hướng dẫn tổng hợp thông tin cơ bản cần thiết cho đời sống ở Nhật với 15 ngôn ngữ.

5.Khác

・Thông tin Cục Quản lý Nhập cảnh

出入国在留管理庁インフォメーションアイコン 外部リンク

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語 アイコン タガログ語 アイコン 韓国語 アイコン スペイン語
và ngôn ngữ khác trên tổng số 17 ngôn ngữ
 Các liên hệ qua điện thoại liên quan đến thủ tục lưu trú, thủ tục nhập cảnh,...

・Sách hướng dẫn liên quan đến thủ tục đăng ký (Cục Nhập cảnh Nagoya)

   Sách hướng dẫn thủ tục gia hạn PDFダウンロードボタン 

   Sách hướng dẫn thủ tục thay đổi  PDFダウンロードボタン 

   Sách hướng dẫn thủ tục chứng nhận PDFダウンロードボタン 

   Sách hướng dẫn các thủ tục khác  PDFダウンロードボタン

 

・Sổ tay cuộc sống- học tiếng Nhật (Cơ quan Văn hóa)

日本語学習・生活ハンドブック(文化庁)

アイコン 日本語 アイコン 英語 アイコン ポルトガル語 アイコン 中国語  アイコン 韓国語 アイコン スペイン語
 Thông tin liên quan đến tính cần thiết của việc học tiếng Nhật, thông tin liên quan đến việc học tiếng Nhật và đời sống hằng ngày, kiến thức tiếng Nhật nhập môn,...