Home > Thông báo
Thông báo
  Ngày đăng
Thông báo khẩn về tình trạng lây nhiễm do virus Corona chủng mới ② 2020/02/20
Thông báo khẩn về tình trạng lây nhiễm do virus Corona chủng mới ① 2020/02/19
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 2 của tỉnh Gifu」 2020/02/04
Thông tin mới nhất về virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi 2020/01/29
Thông báo liên quan đến mọi thắc mắc trao đổi về chủng viêm phổi mới Virus Corona 2020/01/28
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 1 của tỉnh Gifu」 2020/01/06
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 12 của tỉnh Gifu」 2019/12/02
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 11của tỉnh Gifu」 2019/11/05
<Tuyển Thành Viên!> Khóa huấn luyện tình nguyện viên phiên dịch y tế 2019 2019/10/07
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 10 của tỉnh Gifu」 2019/10/02
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 9 của tỉnh Gifu」 2019/09/03
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 8 của tỉnh Gifu」 2019/08/01
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 7 của tỉnh Gifu」 2019/07/01
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 6 của tỉnh Gifu」 2019/06/04
Khai mạc trung tâm tư vấn cho người nước ngoài sống tại tỉnh Gifu 2019/05/30
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 5 của tỉnh Gifu」 2019/05/08
Thông báo lịch nghỉ lễ của trung tâm từ 27 tháng 4 (thứ 7) đến 6 tháng 5 (thứ 2) 2019/04/23
Trang website bằng tiếng Việt mới được thành lập. 2019/03/15
1