Home > Thông báo
Thông báo
  Ngày đăng
Thống kê ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu 2021/04/16
Tổng Hợp Thông Tin Về Covid 19 2021/04/16
Biện Pháp Ngăn Chặn [Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 4] COVID-19 (Trích Lược) 2021/04/13
Thông Báo Về Việc Tiêm Vaccine Covid-19 2021/03/31
Giới thiệu về trang web học giao tiếp tiếng Nhật 2021/03/25
【Đánh Giá Trung Hạn】Biện Pháp Khẩn Cấp Đối Với Dịch Covid-19 2021/03/24
Chính sách hỗ trợ cư dân chống dịch Covid-19 (Cập nhật ngày 4/3/2021) 2021/03/23
Về việc chấp nhận đơn đăng ký cho những người có lý do không thể nộp đúng hạn đăng ký nhận tiền hợp tác phòng chống lây nhiễm Covid-19 (đợt 2 và đợt 3) 2021/03/22
Các Biện Pháp Khẩn Cấp Đối Với Dịch Covid-19 (trích lược) Thời điểm từ 8/3 ~ cuối tháng 4 2021/03/08
[Tiền Hỗ Trợ Hợp Tác Phòng Chống Dịch Covid-19 (Lần 4)] 2021/03/08
Khuyến nghị rút ngắn thời gian hoạt động đối với các ngành nghề khác (※) 2021/03/01
Giới hạn về tổ chức chương trình, sự kiện 2021/03/01
Thay Đổi<Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Đối Với Nhà Hàng/Quán Ăn> 2021/02/28
Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố đối với tỉnh Gifu 2021/02/28
Đối Sách Phòng Chống Dịch Tình Trạng Khẩn Cấp (Yêu Cầu Đối Với Chủ Doanh Nghiệp) 2021/02/05
Đối Sách Phòng Chống Dịch Tình Trạng Khẩn Cấp (Gửi đến cư dân tỉnh) 2021/02/05
Thông Báo Kéo Dài Tình Trạng Khẩn Cấp Do Dịch Covid-19 2021/02/02
[Tiền Hỗ Trợ Hợp Tác Phòng Chống Dịch Covid-19 (Lần 3)] Theo Yêu Cầu Hợp Tác Rút Ngắn Thời Gian Kinh Doanh 2021/02/02
Tạp chí định kỳ [Sekai wa Hitotsu - Chung Một Thế Giới] số 149 đã được phát hành! 2021/02/01
Khai Trương "Trang Web Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật Gifu" 2021/01/27
1234 |