Home > Thông báo
Thông báo
  Ngày đăng
Khái Quát Nội Dung Về Tiền Hỗ Trợ Hợp Tác Phòng Chống Lây Lan Dịch Bệnh Covid-19 Tỉnh Gifu (Lần 2) (Thay Đổi Ngày 23/12) 2020/12/23
【Thông Báo Từ Tỉnh Gifu】 Về Việc Yêu Cầu Hợp Tác Trong Việc Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Dựa Theo Luật Các Biện Pháp Đặc Biệt Để Đối Phó Với Các Bệnh Cúm Mùa Chủng Mới (Thay Đổi Ngày 23/12) 2020/12/23
Thiết Lập Trung Tâm Tư Vấn Tiếng Nước Ngoài COVID - 19 tỉnh Gifu 2020/12/15
<Tuyển Thành Viên!> Khóa huấn luyện tình nguyện viên phiên dịch y tế 2020 2020/11/17
【Miễn phí】Chúng tôi có chương trình tư vấn trực tuyến về kế hoạch tương lai cho những người nước ngoài cư trú tại tỉnh Gifu. 2020/11/16
Tạp chí định kỳ [Sekai wa Hitotsu - Chung Một Thế Giới] số 148 đã được phát hành! 2020/11/01
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 9 của tỉnh Gifu」 2020/09/01
Tư vấn miễn phí có phiên dịch với nhân viên cục xuất nhập cảnh Nagoya 2020/08/05
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 8 của tỉnh Gifu」 2020/08/03
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 7 của tỉnh Gifu」 2020/07/02
Về hệ thống nhận thông báo lây nhiễm Covid-19 qua mã QR tỉnh Gifu 2020/06/26
Tư vấn miễn phí về các vấn đề lao động cho người nước ngoài 2020/06/01
Thông báo về buổi tư vấn miễn phí có phiên dịch với nhân viên cục xuất nhập cảnh Nagoya 2020/06/01
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 6 của tỉnh Gifu」 2020/06/01
Hướng dẫn về cách điền đơn nhận trợ cấp cố định đặc biệt 10 man yên 2020/05/20
Tỉnh Gifu ngày 14/5 đã được dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp 2020/05/15
Tư vấn trực tuyến cho cư dân người nước ngoài qua Skype 2020/05/12
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 5 của tỉnh Gifu」 2020/05/07
Kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 31 tháng 5 2020/05/05
Hướng dẫn về khoản tiền trợ cấp cố định đặc biệt 10 man yên 2020/05/01