Trang đầu
thông báo
Thông báo lịch nghỉ tết năm 2023 của Trung Tâm GIC

Trung tâm GIC xin thông báo lịch nghỉ tết của trung tâm như sau

(trong thời gian nghỉ tết trung tâm vẫn sẽ tiếp nhận tư vấn liên quan đến COVID-19 từ ngày 29/12/2022 (thứ 5) đến ngày 3/1/2022 (thứ 3))

○Thời gian nghỉ tết: từ ngày 29/12/2022 (thứ 5) đến ngày 3/1/2023 (thứ 3)

○Thời gian tiếp nhận tư vấn: từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

○Nội dung tư vấn: các trao đổi liên quan đến COVID-19

 Số điện thoại của Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài tỉnh Gifu

058-263-8066
 Trong khung giờ tiếp nhận tư vấn đặc biệt về Corona, mọi cuộc gọi của quý vị sẽ được tự động chuyển đến công ty phiên dịch để kết nối tới "Cửa sổ tư vấn sức khỏe về Covid-19" (sdt 058―272-8860)

※Các nội dung tư vấn khác xin liên hệ đến trung tâm vào thời gian làm việc trở lại sau nghỉ tết từ 9 giờ 30 sáng ngày 4/1/2023 (thứ 4)