Trang đầu
thông báo
Sẽ có cảnh báo J-ALERT (tin nhắn từ chính phủ) đến điện thoại của bạn khi có tên lửa bay đến.

【ベトナム語】ミサイル啓発チラシ.jpg

PDFダウンロードボタン