Home > Giới thiệu về GIC
Giới thiệu về GIC
Thế giới chúng ta là một

 Tại trung tâm GIC hiện đã xuất bản ấn phẩm tạp chí [Sekai Wa Hitotsu] định kỳ 1 năm 3 lần.

Ngoài bản tiếng Nhật ra, thì trung tâm hiện đã phát hành cả bản tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt. Tất cả các ấn phẩm đều được phát miễn phí.

Nếu bạn có nguyện vọng muốn nhận ấn phẩm trên theo đường bưu điện, xin hãy liên hệ đến trung tâm.

Số mới nhất                                            

2024                    No.158 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 1.7MB


Số cũ hơn

2023                    No.157 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 2.4MB

2023                    No.156 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 1.5MB

2023                    No.155 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 2.6MB

2022                     No.154 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 5.9MB

2022                     No.153 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 2.4MB

2022                     No.152 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 2.6MB

2021                     No.151 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 5.9MB

2021                     No.150 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 2.8MB

2021                     No.149 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 1.9MB

2020                     No.148 Tiếng việt

PDFダウンロードボタン 2.1MB