Salon giao lưu tiếng Nhật thành phố Gero - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Salon giao lưu tiếng Nhật thành phố Gero

Phòng xúc tiến phát triển khu vực thành phố Gero

電話番号0576-23-3777

メールアドレス

gco000010@city.gero.lg.jp

① Gero Shimin Kaikan
Gero-shi, Mori 801-10
đi bộ 15 phút từ ga JR Gero
② Hagiwara Seiun Kaikan Nouji Center
Gero-shi Hagiwara-cho Hagiwara 1168-6 
đi bộ 15 phút từ ga JR Hagiwara
③ Hagiwara Seiun Kaikan Nouji Center (bên trong Văn phòng Xúc tiến Phát triển Kanayama)
Gero-shi Kanayama-cho Ofunato 600-8
đi bộ 10 phút từ ga JR Kanayama

Giới thiệu về lớp học

Tổ chức Salon giao lưu tiếng Nhật tại khu vực Hagiwara, Gero và Kanayama nhằm mục đích giao lưu, trò chuyện tiếng Nhật dành cho người nước ngoài sinh sống tại Gero.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Không giới hạn

Học kỳ

Không chia theo học kỳ

Ngày / giờ

Tất cả đều từ 10:00~12:00

Gero Shimin Kaikan
①2/6 (chủ nhật)
②9/6 (chủ nhật)
③23/6 (chủ nhật)
④30/6 (chủ nhật)

Hagiwara Seiun Kaikan Nouji Center
①1/9 (chủ nhật)
②8/9 (chủ nhật)
③29/9 (chủ nhật)
④6/10 (chủ nhật)

Hagiwara Seiun Kaikan Nouji Center
①26/1 (chủ nhật)
②2/2 (chủ nhật)
③9/2 (chủ nhật)
④23/2 (chủ nhật)

 

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục
※Khi số tuyển đủ số lượng thành viên thì sẽ đóng thông báo.

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đối tượng Trình độ

Không giới hạn

Tờ rơi

Tờ rơi tuyển tình nguyện viên tiếng Nhật

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Cần liên hệ trước

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Trong giới hạn có thể, mong quý vị có thể tham dự tất cả các buổi của 1 học kỳ.
Xin hãy ứng tuyển theo cách quy định trong thời hạn nộp hồ sơ.
Xin quý vị thông cảm vì trong trường hợp tuyển đủ người thì chúng tôi không thể tiếp nhận việc ứng tuyển của quý vị.