Lớp học tiếng Nhật thành phố Gero - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật thành phố Gero

Phòng xúc tiến phát triển khu vực thành phố Gero

電話番号0576-23-3777

メールアドレス

gco000010@city.gero.lg.jp

Gero shimin kaikan
Gero-shi, Mori 801-10
đi bộ 15 phút từ ga JR Gero

Giới thiệu về lớp học

Đây là lớp học tiếng Nhật dành cho đối tượng là người nước ngoài sinh sống trong thành phố.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Không giới hạn

Học kỳ

Không chia theo kỳ học.

Ngày / giờ

Thứ 3
từ 10:30~12:00

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đối tượng Trình độ

Không giới hạn

パンフレット

Tờ rơi lớp học tiếng Nhật năm 2023

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Người hướng dẫn học tập (tình nguyện viên)
※Người có thể tham gia toàn bộ các ngày của 1 học kỳ.