Asakura Tsubasa Classroom - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Asakura Tsubasa Classroom

Seki City International Association
(sa loob ng Seki City Residents’ Cooperation Division)

電話番号0575-23-6806

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Asakura Fureai Center
2-18-1 Sennnen-cho, Seki-shi
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Silid-aralan para sa suporta sa pag-aaral nang mga Junior High School sa lungsod na hindi sariling wika ang wikang Hapon. Pambansang wika (Kokugo), Matematika, Ingles at iba pang asignatura at suporta sa takdang-aralin, sumusuporta ayon sa antas para mapabuti ang pangunahing kakayahang pang-akademiko.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga estudyante sa Junior High School na nakatira sa Seki na hindi sariling wika ang wikang Hapon.

Panahon

Mula Hunyo hanggang Pebrero ng sumusunod na taon. Buong 26 beses (Sarado kapag bakasyon ng Summer at Winter)

Araw / Oras

Huwebes
1 oras sa pagitan ng 15:00 at 18:00
 ayon sa kalendaryo ng kurso.

Mga Bayad atbp

Bayad sa Kurso:
¥1,200 kada taon
Bayad sa Seguro:
¥800 kada taon
※ Ang mga magkakapatid ay maaaring kumuha ng kurso sa pamamagitan ng pagbabayad lamang ng Insurance premium na ¥800 

Pagpapalista / Enrollment

Mula katapusan ng Abril hanggang sa simula ng Mayo ng bawat taon (Maaari rin sa kalagitnaan ng semestre)

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(Maliit na grupo (Mga 2 hanggang 3 katao sa isang grupo))

Mga Nilalaman ng Klase

Pagbasa at pagsulat/At iba pa

Antas ng Klase

Itutugma sa level ng Indibidwal

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!