Japanese Course para sa Pang araw-araw - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Course para sa Pang araw-araw

Minokamo International Exchange Association

電話番号0574-28-3822

メールアドレス

office@miea-jp.com

 • Klase ng Miyerkules
  Minokamo-shi Shogai Gakushu Center (katabi ng City Hall)
 • Klase ng Sabado
  Minokamo International Exchange Association
  Noritake Building 1F
  1752-1 Ota-cho, Minokamo-shi
  5 minutong paglalakad galing sa JR Mino-Ota Station
  (may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Silid-aralan sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa pamumuhay. Ang mga taga-suporta at mag-aaral ay parate itong inaabangan dahil ang pag-aaral dito ay hindi ginagawang goal kundi isang “pagkakataon upang matuto”.

Panahon

1 term ay 3 na buwan
(mga 12 klase)

①Enero – Marso
②Abril – Hunyo
③Hulyo – Setyembre
④Oktubre – Disyembre

Araw / Oras

Miyerkules
19:00 to 21:00
Sabado
10:00 – 12:00

Mga Bayad atbp

Libre para sa mga naninirahan o nagtatrabaho sa Minokamo.
Sa iba, ¥1000 para sa 12 klase

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo(3 hanggang 5 grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Antas ng Klase

Anumang level

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!