Japanese class para sa pang-araw-araw na buhay - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese class para sa pang-araw-araw na buhay

Kakamigahara International Association

電話番号058-383-1426

メールアドレス

kia@city.kakamigahara.gifu.jp

Sa opisyal na homepage

〒504-0912
    2-186 Naka Sakura machi, Kakamigahara-shi
    Kakamigahara-shi Sangyo Bunka Center 2F

Format ng Silid-aralan

Matututuhan ang mga alituntunin na kailangang malaman upang manirahan sa Lungsod ng Kakamigahara at ang wikang Hapones na kailangang maipaliwanag nang maayos ang kondisyong medikal kapag nagkasakit.

Panahon

mula Oktubre 1 hanggang Nobyembre 5 (kabuuang 6 na beses)
tuwing Linggo

Araw / Oras

tuwing Linggo Oktubre 1 hanggang Nobyembre 5
10:00~12:00

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Setyembre

Uri ng Klase

Classroom-style

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Antas ng Klase

Nagsisimula
Magsisimula

Flyers
PDFダウンロードボタン para sa mga Mag-aaral


PDFダウンロードボタン para sa mga Volunteers
 
Introduksyon ng mga Gawain

Pangunahing nagsasagawa kami ng mga multicultural coexistence projects (Japanese language classes, atbp.), international exchange projects (elementary school students na ipinadala sa United States (Guam), atbp.), at learning projects (language courses, etc.) para ang mga dayuhang residente ay maaaring mamuhay nang walang ipinag-aalala.

Mensahe

Ituturo ng mga instruktor at boluntaryong instruktor ang Wikang Hapon na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay sa madaling mauunawaang na paraan.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Naghahanap ng mga tagasuporta sa pag-aaral (mga boluntaryo)