Gifu Online Class NPO Metanoia - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Gifu Online Class NPO Metanoia

Specified Nonprofit Corporation Metanoia

電話番号03-6755-8345

メールアドレス

info@metanoia.or.jp

Sa opisyal na homepage

Online lessons gamit ang Zoom

Format ng Silid-aralan

Ito ay isang online na Japanese na klase na itinuro ng mga kwalipikadong guro ng wikang Hapon (nakumpleto ang 420-oras na kurso sa pagsasanay, nakapasa sa Japanese Language Teaching Proficiency Test, atbp.).

Panahon

Hindi sumusunod sa Semester System

Mga Bayad atbp

Bayad sa paglahok: ¥5,000 / bawat buwan

Pagpapalista / Enrollment

kahit anong oras

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(Maximum ng 6 na tao)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Hindi Limitado

Introduksyon ng mga Aktibidad

Kami, sa Metanoia, ay isang NPO/NGO na dalubhasa sa edukasyon ng mga batang may banyagang pinagmulan, na may misyon na “Ikonekta ang mga bata at lipunan sa mundo.” Sa lalong madaling panahon, gagawa tayo ng isang kapaligiran kung saan lahat ng mga bata at kabataang naninirahan sa lipunang ito ng refugee at imigrante ay maaaring magtagumpay sa hadlang na wika at mapakinabangan ang kanilang magkakaibang potensyal at nais pa naming palawakin ang aming mga aktibidad.

Mensahe

Ito ay isang organisasyon na dalubhasa sa Japanese language education para sa mga batang may foreign roots. Ang mga magulang ay maaari ding dumalo nang hiwalay. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

  Kung nais pang matuto ng Japanese ng inyong mga anak at higit pang mga paksa, matutulungan namin kayo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang mapag-usapan natin ang tungkol sa kurikulum at iba pang alalahanin.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Magsasagawa muna kami ng online na interview at pagkatapos ay gagabayan ka sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagmamasid.

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

・Supporter sa pag-aaral (boluntaryo)
Tingnan ang https://metanoia.or.jp/volunteer/