Home > Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Dịch vụ thông dịch hành chính qua điện thoại 3 bên (Điện thoại nói chuyện thông qua 3 người)

Nhằm hướng đến cải thiện hỗ trợ các thủ tục hành chính cho người nước ngoài đang sống tại Nhật . Từ tháng 4 năm 2010 (heisei 22) dịch vụ thông dịch hành chính「điện thoại thông dịch 3 bên 」được thành lập .

Những câu hỏi của mọi cư dân người nước ngoài sống tại Nhật có thể được đáp ứng thông qua thông dịch viên của trung tâm với những luật sư , hành chính viên để đồng thời trao đổi 3 bên qua điện thoại .

Số điện thoại chuyên dụng có thông dịch 3 bên

058-263-8066

Cách thức sử dụng 

(1) Gọi đến số điện thoại trên bằng số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định .

(2)Khi nhân viên tư vấn của trung tâm nhấc máy , hãy thông báo cho chúng tôi về nơi bạn ở , những vấn đề cần trao đổi ...v.v.. sau đó giữ máy chờ .( Nếu bạn cần hỗ trợ tiếng Việt hãy nói  betonamu go onegaishimasu )

(3)Nhân viên tư vấn của trung sẽ gọi điện đến với luật sư , hành chính viên nơi bạn cần hỗ trợ .Sau đó sẽ nói chuyện cùng lúc 3 bên .

Phí sử dụng 

miễn phí thông dịch ( tuy nhiên sẽ mất phí điện thoại )

Ngôn ngữ có thông dịch viên và thời gian tiếp nhận 

Ngôn ngữ Ngày Thời gian
Portuguese(Brazil) từ thứ 2 ~thứ 6 9:30 sáng - 4:30chiều
Tiếng trung từ thứ 2 ~thứ 6
Tiếng anh từ thứ 2 ~thứ 6
Tagalog ( Philipine) từ thứ 2 ~thứ 6
Tiếng Việt từ thứ 2 ~thứ 6

※Có những trường hợp trong thời gian trên nhưng không có thông dịch viên ở trung tâm.

※Trên nguyên tắc mỗi người sử dụng khoảng 10 phút gọi đến trung tâm .