Home > Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Lớp học tiếng Nhật trong tỉnh Gifu

 Nhiều địa phương trong tỉnh Gifu đã có các lớp học tiếng Nhật được vận hành bởi các tổ chức tình nguyện hoặc hiệp hội giao lưu quốc tế địa phương.

 Tại Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Gifu đã tổng hợp thông tin về các lớp học tiếng Nhật đó và lập trang web mới có tên "Trang Web Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật Gifu"

Mọi người hãy truy cập vào trang web để tìm được lớp học tiếng Nhật gần mình nhất nhé!

Trang tiếng Việt https://www.gic.or.jp/nihongo/vn/

Chi tiết những đoàn thể hoạt động tình nguyện tiếng Nhật ( tại thời điểm tháng 4 năm 2022 đính kèm thông tin cụ thể )  PDFダウンロードボタン