Home > Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Gửi đến các quý vị người nước ngoài
Tư vấn qua điện thoại khi trẻ em bị bệnh cần cấp cứu, bị thương vào ngày nghỉ, ban đêm

Phải làm gì khi con bạn bị ốm hoặc bị thương vào ngày nghỉ hoặc ban đêm ? Hãy trao đổi với bác sĩ và y tá theo cách dưới đây 

Chi tiết xin xem tại bản PDF dưới đây:

PDFダウンロードボタン

休日。夜間緊急病気(ベトナム語).jpg